Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Polar Rengas Oy
Y-tunnus: 20905966
Teollisuustie 12 B
96320 Rovaniemi
Puh. 020 7920 400
info(a)polarrengas.fi

2. Yhteyshenkilö

Toni Jääskö
Gsm 040 7557 604
[email protected]

3. Rekisterin nimi

Polar Rengas suoramarkkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Polar Rengas käyttää kerättyjä henkilötietoja suoramarkkinointiin, asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kootaan asiakkaan antamia tietoja, joita käytetään ensisijaisesti suoramarkkinointiin. Henkilötietoja asiakkaalta kerätään seuraavasti: nimi, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköposti. Henkilötietojen lisäksi asiakkaalta voidaan kerätä tietoa asiointien ajankohdista ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä kokoaa rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas itse antaa Polar Rengas Oy:lle suoramarkkinointia varten.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Polar Rengas ei luovuta tietoja muuhun kuin Polar Rengas Oy:n myyjien ja markkinointihenkilöiden käyttöön kohdassa 4 mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot tallentuvat Polar Rengas Oy:n palvelimelle, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterit sijaitsevat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Tietonsa Polar Rengas Oy:lle luovuttaneilla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yhteystiedot kohdassa 2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Polar Rengas Oy korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.